چسب آببندی

چسب آببندی استخر جهت جلوگیری از نشت آب در اماکنی مانند استخر سونا جکوزی حمام و … مورد استفاده قرار می گیرد.