در صورتی که به هر دلیلی از خرید محصول خود (شامل سرامیک استخر و…) منصرف شدید و یا متراژی که خریداری نموده اید بیش از مقدار نیاز شما باشد به شرطی که به بسته بندی محصول هیچ آسیبی نرسیده باشد و همچنین (در مورد انواع سرامیک استخر ) بسته ها در معرض آب و رطوبت آسیب ندیده باشند می توانید اجناس مورد نظر را به البرزتایل مرجوع نموده و کل هزینه پرداختی خود را دریافت نمایید.
تبصره ۱ : بدیهی است که در این حالت هزینه کرایه حمل کالاهای مرجوعی به عهده خریدار می باشد ( مگر اینکه به هر دلیلی ثابت شود علت مرجوعی اجناس وجود مشکل در اجناس ارسالی اولیه بوده است )
تبصره ۲ : با توجه به اینکه طرح های سرامیک استخر و همچنین تابلوهای سرامیکی طبق سفارش مشتریان عزیز ساخته شود بدیهی است که از پذیرش مرجوع نمودن این اجناس معذوریم لذا توصیه اکیدا می نماییم که در هنگام سفارش طرح ها و تابلوهای سرامیک استخر دقت بیشتری  نمایید.